Chaos Mix Wings 4 % Wings Season 8

Máy chủ Xeon CPU E3-1230 @ 3.3GHz CPU 8 nhân ~ 3.3GHz

Đặt tại trung tâm Datacenter lớn giảm thiệu 99,99% sự cố về Server

Data Center: Việt Nam

Anti Hack: VietGuard

NwebMu2013: Develope by NwebMu

GameServer: Fixed and Develope by TiTanTech